Go Back   Russisk-Dansk Forum > Dansk-russiske ægteskaber og forholdsdiskussioner

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 25-04-2013, 21:10
gman gman is offline
New Member
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 8
Default ansøgning om svensk opholdstilladelse til min russiske kone

Hej venner.

Min russiske kone og jeg er lige blevet gift på rådhus i Danmark. Pr.1 maj flytter jeg til Malmø, hvor jeg har ubegrænset direkte lejekontrakt, eget firma og midler til at forsørge min kone.

Min kone har opholdt sig i dk og sverige på et 12 måneders (90 dage af gangen) Schengen Visa til alle visastater (udstedt til Italien tidligere). Hun har nu 1 1/2 måned tilbage af 90 dages perioden.

Det var så planen at min kone skulle ansøge om opholdstilladelse, når jeg får mit Svenske personnummer. Men nu har jeg fået at vide, at hun skal forlade Sverige, og ansøge om opholdstilladelse i Moskva - og altså være ude af Sverige indtil hun får opholdstilladelsen. Og med svenske behandlingstider på 6-9 måneder er det jo super kedeligt at skulle blive adskilt lige når man er blevet gift.

Er der nogen der har erfaringer med dette ? Og kan det virkelig passe at hun SKAL være ude af sverige når hun ansøger ? PÅ forhånd tak.

MVH
Reply With Quote
  #2  
Old 25-04-2013, 21:34
Astra16V's Avatar
Astra16V Astra16V is offline
Administrator

Lenins medalje Stor arbejdskraft og tjenesteydelse Styrket venskab og broderligt samarbejde Kendelse af Røde Stjerne 

 
Join Date: Apr 2009
Location: Aalborg DENMARK
Posts: 4,163
Send a message via MSN to Astra16V
Default

Hej gman.

Først og fremmest hjertelig tilykke med ægteskabet . Jeg har hjulpet en andet medlem rigtig meget som bor i Sverige og jeg kan prøve at formidle en kontakt imellem jer så i eventuelt kan tale lidt sammen da han lige har været hele møllen igennem hvis du er intresseret i det .

Mvh.
Astra16V
__________________
RUSSISK - DANSK-FORUM - HAR DU BRUG FOR GODE RÅD,VINK OG VEJLEDNING SÅ ER DET OS DU SKAL HENVEDENDE DIG TIL VI ER FØRENDE SPECIALISTER PÅ OMRÅDET.
Reply With Quote
  #3  
Old 26-04-2013, 17:00
Rusanovska Rusanovska is offline
New Member
 
Join Date: Jun 2012
Posts: 85
Default eu

I burde kunne gøre brug af EU reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed


Flytte til Sverige / EU-land
EU/EØS-regler

Når du som unionsborger (statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz) rejser til et andet EU/EØS-land end det, hvor du er statsborger, er både du og din nærmeste familie omfattet af EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed. EU/EØS-reglerne kan anvendes i alle EU´s 27 medlemslande og desuden også i EØS-landene Norge, Island, Lichtenstein samt i Schweiz.

Din nærmeste familie omfatter:

Ægtefælle eller registreret partner (for homoseksuelle)
Fast partner (mindst 18 måneders samliv på fælles bopæl)
Børn under 21 år
Andre familiemedlemmer, som er afhængige af din forsørgelse

Reglerne om fri bevægelighed giver jer bla. følgende rettigheder:

Ret til indrejse
Ret til ophold i indtil 3 måneder
Ret til ophold i mere end 3 måneder
Ret til ikke at blive udsendt som jobsøgende

Ret til indrejse

Som unionsborger har du selv en helt ubetinget ret til indrejse i de andre EU/EØS-lande, med mindre du er til fare for den offentlige sikkerhed, sundhed eller orden. Dit nære familiemedlem, som ikke selv er unionsborger, skal derimod opfylde et af følgende:

være visumfri
have et gyldigt visum
have en opholdstilladelse eller et opholdskort, der fritager ham/hende fra det normale visumkrav

Hvis du flytter, medens dit familiemedlem opholder sig lovligt i Danmark på visumfrit turistophold, schengenvisum eller med en dansk opholdstilladelse, kan dit familiemedlem bare rejse med dig til det andet EU-land. Flytter I til Storbritannien, Irland, Bulgarien eller Rumænien, gælder et schengenvisum dog ikke, da disse lande pt. ikke er medlem af Schengen.

Hvis du allerede bor i det andet EU/EØS-land, så skal dit familiemedlem søge om et visum på det pågældende lands ambassade. Dette visum skal udstedes gratis og efter en særlig hasteprocedure. Læs mere om visum efter de særlige EU-regler under "jeg vil.... søge om visum."
Ret til ophold i indtil 3 måneder

Når I er indrejst lovligt, har I ret til at opholde jer i det andet EU/EØS-land i 3 måneder under nogen form for yderligere krav. I er i denne periode ikke berettiget til at modtage sociale ydelser i værtslandet.
Ret til ophold i mere end 3 måneder

Retten til ophold i mere end 3 måneder kan betragtes som en ret til at bo i et andet EU/EØS-land frem for kun at være på ferie eller andet midlertidigt besøg i landet. Det er normalt denne rettighed, som man tænker på, når man taler om retten til fri bevægelighed. Har man ret til ophold i mere end 3 måneder, har man også ret til ligebehandling med landets egne borgere på alle andre områder end:

modtagelse af sociale ydelser de første 3 måneder
modtagelse af uddannelsesstøtte de første 5 år, hvis man ikke er arbejdstager eller familiemedlem til en arbejdstager

For at både du selv og din nærmeste familie kan have ret til ophold i mere end 3 måneder, dvs. at "bo" fast i det andet EU/EØS-land, skal du være et af følgende:

Arbejdstager
Selvstændig erhvervsdrivende
Tjenesteyder
Pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder
Studerende
Person med tilstrækkelige midler

Du er arbejdstager, hvis du arbejder i det EU/EØS-land, hvor du er bosat, og hvis dit arbejde ikke kun udgør et "ubetydeligt supplement". Som tommelfingerregel kan du regne med, at 10-12 timers ugenligt arbejde i mindst 10 uger til sædvanlig timeløn er nok til, at du er arbejdstager. Hvis du bliver fyret, så bevarer du din status som arbejdstager i mindst 6 måneder, hvis du har arbejdet i under 12 måneder og på ubestemt tid, hvis du har arbejdet i mere end 12 måneder. Det er dog en forudsætning, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger nyt arbejde.

Du er selvstændig erhvervsdrivende, hvis du ejer en virksomhed i det EU/EØS-land, hvor du er bosat. Virksomheden må ikke være et "ubetydeligt supplement" men skal give dig en reel indtægt.

Du er tjenesteyder, hvis du sælger tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, og dette ikke udgør et "ubetydeligt supplement".

Du er studerende, hvis du er indskrevet ved en anerkendt uddannelse i det EU/EØS-land, hvor du bor. Du skal skrive under på, at du vil forsørge dig selv og din familie under jeres ophold. Dette giver lidt sig selv, da studerende normalt ikke er berettigede til sociale ydelser.

Hvis du ikke lever op til noget af det ovenstående, så har du stadig ret til at bo i et andet EU/EØS-land, hvis du kan dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til dig selv og din familie, så I ikke kan antages at blive en byrde for det sociale system.

Om du råder over tilstrækkelige midler afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag. Men du opfylder den med sikkerhed, hvis du har en løbende indtægt, som svarer til den laveste sociale ydelse i det pågældende land.

Du kan også råde over tilstrækkelige midler ved at have formue, eller ved at 3. part påtager sig at understøtte dig og din familie økonomisk. Der findes ingen retningslinier for, hvor stor din formue skal være, men forvent at den nok skal være tilstrækkelig til, at I kan klare sig selv i mindst 12 måneder.

Bemærk: Det er tilstrækkeligt at opfylde èn af de ovenstående betingelser. Du behøver altså ikke både at være f.eks. arbejdstager og "person med tilstrækkelige midler" på samme tid.

Du kan f.eks. udnytte den fri bevægelighed på følgende måder:

1) Du finder et job i et hvilket som helst andet EU/EØS-land mindst 10-12 timer om ugen.

2) Du er studerende og tager et semester eller to ved et universitet i et andet EU/EØS-land. Du tager din danske SU med dig.

3) Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men beholder dit job i Danmark og pendler over grænsen. Gælder også for flexjobbere.

4) Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men fortsætter med at studere i Danmark og modtager dansk SU og SU-lån. Dette supplerer du, specielt hvis I skal bo i Sverige, med noget fritidsarbejde.

5) Du er (førtids)pensionist og tager din (førtids)pension med dig til et hvilket som helst andet EU/EØS-land.

Bemærk: Fordi du har haft ret til at opholde dig i det andet EU-land, er det ikke ensbetydende med, at din ret til at tage din familie med dig tilbage til Danmark vil blive anerkendt af de danske myndigheder. Læs mere herom i afsnittet om at "flytte tilbage til Danmark"

Både studerende og "personer med tilstrækkelige midler" skal råde over en sygeforsikring fra deres hjemland i form af en såkaldt S- eller E-blanket, der kan udstedes af den danske kommune, som du flytter fra. Ved flytning inden for Norden burde dette ikke være nødvendigt, men der er pt. problemer omkring dette emne i Sverige, som er beskrevet nærmere i det afsnit, der handler specielt om Sverige.
Ret til ikke at blive udsendt som jobsøgende

Uanset ovenstående generelle krav for at have ret til ophold i mere end 3 måneder, så må en unionsborger, der er indrejst i et andet medlemsland med henblik på at søge arbejde, ikke udsendes så længe han/hun er aktivt jobsøgende og har en reel chance for at få arbejde. Det samme gælder for hans/hendes ledsagende familiemedlemmer.

Bemærk: Unionsborgere og familiemedlemmer, der opholder sig i et medlemsland efter denne regel, har ikke ret til at få udbetalt sociale ydelser i landet, selvom de har været der i mere end 3 måneder.
Registreringsbevis og opholdskort

Senest 3 måneder efter din ankomst til det andet EU/EØS-land skal du selv ansøge om et registreringsbevis hos landets myndigheder. Registreringsbeviset dokumenterer, at du har ret til ophold i mere end 3 måneder, og gælder i 5 år eller for den periode, hvor du planlægger at bo i det andet EU/EØS-land, hvis dette er mindre end 5 år.

Ved ansøgning om registreringsbevis undersøges det, om du er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, studerende, eller person med tilstrækkelige midler, og dette skal du derfor kunne dokumentere ved f.eks. ansættelseskontrakt, lønsedler, kontoudtog fra bank, optagelsesbevis fra uddannelsessted og så videre.

Bemærk: I de nordiske lande behøver en dansk statsborger ikke at søge om registreringsbevis, da der eksisterer en mere vidtgående og ældre aftale om fri bevægelighed inden for Norden. Men hvis du ønsker at medbringe familiemedlemmer efter EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed, så skal du stadig opfylde betingelserne for at have ret til ophold efter disse regler i mere end 3 måneder.

Senest 3 måneder efter sin ankomst til det andet EU/EØS-land skal dit familiemedlem, som ikke selv er unionsborger, søge om opholdskort hos landets udlændingemyndigheder. Opholdskortet gælder også i 5 år eller for den periode, hvor du planlægger at bo i det andet EU/EØS-land, hvis dette er mindre end 5 år.

Både registreringsbevis og opholdskort har til formål at dokumentere, at du selv og dit familiemedlem har ret til ophold i det pågældende EU/EØS-land i mere end 3 måneder. Eller med andre ord: At bo der og være ligestillet med landets egne borgere med de få undtagelser, som er omtalt under "ret til ophold i mere end 3 måneder".

Bemærk: Registreringsbevis og opholdskort er ikke en forudsætning for jeres rettigheder, det er alene en bekræftelse på, at I har dem.

Hvis I opfylder betingelserne for at have ret til ophold i mere end 3 måneder, må man ikke nægte jer at gøre brug af de tilknyttede rettigheder, f.eks. at arbejde i landet, bare fordi myndighederne ikke har nået at udstede registreringsbevis eller opholdskort endnu. Men I skal naturligvis kunne dokumentere, at I har disse rettigheder, dvs. at du som unionsborger er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler. I skal derfor kort sagt fremvise den samme dokumentation over for andre myndigheder, som I fremviste ved ansøgningen om registreringsbevis eller opholdskort.

Myndighederne i et EU/EØS-land må være op til 6 måneder om at udstede et registreringsbevis eller opholdskort

Last edited by Rusanovska; 26-04-2013 at 17:11. Reason: mere info
Reply With Quote
  #4  
Old 26-04-2013, 17:13
Rusanovska Rusanovska is offline
New Member
 
Join Date: Jun 2012
Posts: 85
Default Specielt om Sverige

Specielt om Sverige

På Migrationsverkets hjemmeside kan du finde adresse og andre kontaktoplysninger på den lokale afdeling af Migrationsverket, og du kan også finde de blanketter, som I skal bruge, når din ægtefælle søger om visum og opholdskort.

http://www.migrationsverket.se

Som dansker skal du folkebogføres på skatteverket. Og det kan du kun blive, hvis du siger, at du har til hensigt at blive i Sverige i mindst 12 måneder. Så har du f.eks. lejet en bolig på en kontrakt, der kun rækker 3-6 måneder frem i tiden, så må du fortælle skatteverket, at du allerede er i gang med at kigge efter en ny og mere permanent bolig. Men du behøver naturligvis ikke at blive i Sverige i 12 måneder. Du skal bare sige til skatteverket, at det er din hensigt.

I Sverige er kompetencen til at godkende unionsborgeres og familiemedlemmers ret til at ophold efter EU-reglerne tilsyneladende blevet delt mellem Migrationsverket og Skatteverket. Det betyder på den ene side, at din ægtefælle godt i nogle tilfælde kan få udstedt et svensk personnummer, før han/hun har fået udstedt et opholdskort. Og på den anden side betyder det, at I skal aflevere omtrent den samme dokumentation begge steder.

Hvis du ønsker at bosætte dig i Sverige efter EU-reglerne som "person med tilstrækkelige midler", kan du bruge nedenstående prøveberegner til at vurdere, om din indtægt er høj nok.

http://www.socialstyrelsen.se/hittar.../provberakning

Hvis dine indtægter efter skat, som du taster ind i rubrik 1), er højere end "Rigsnormen", som du beregner i rubrik 2 plus dine faste udgifter, som du taster ind i rubrik 3), så opfylder du med sikkerhed kravet om at være "person med tilstrækkelige midler". Hvis der kommer et negativt tal ud af beregningen, kan de svenske myndigheder stadig vælge at give din ægtefælle opholdsret efter EU-reglerne, hvis de ud fra en samlet vurdering når frem til, at I alligevel vil kunne klare jer selv uden sociale ydelser, f.eks. fordi du har formue, eller fordi sin indtægt kun ligger marginalt under den indtægt, der giver ret til at modtage socialbidrag. Men du kan ikke vide med sikkerhed, hvordan afgørelsen i jeres sag vil blive.

Bemærk: Mange har siden november 2011 oplevet problemer med, at Skatteverket i Malmø har forlangt dokumentation for, at deres ægtefælle er dækket af en sygesikring fra Danmark, før ægtefællen kan få udstedt et svensk personnummer og i nogle tilfælde også et svensk opholdskort. Hvis du arbejder i Danmark et vist antal timer om måneden, kan problemet løses ved, at din tidligere danske kommune udsteder et blåt EU-sygesikringsbevis til din ægtefælle.

Hvis du primært lever af SU + SU-lån, førtidspension eller opsparing, kan ÆUG ikke pt. anvise en løsning på problemet og må derfor anbefale, at I gør et af følgende:

1) Udnytter den fri bevægelighed som arbejdstager ved at finde dig et job i Sverige eller et hvilket som helst andet EU/EØS-land.

2) Indstiller jer på at flytte videre til Danmark relativt hurtigt uden, at din ægtefælle har fået svensk personnummer eller opholdskort. Se vejledningen "flytte tilbage til Danmark".

3) Søger familiesammenføring efter Sveriges nationale regler i stedet for at anvende EU-reglerne. Se nedenstående tekst.
Svenske nationale regler

Som dansk statsborger kan du også vælge at søge familiesammenføring i Sverige via Sveriges nationale regler. Det er der forskellige fordele ved sammenlignet med EU/EØS-reglerne, bl.a. stiller Sverige stadig ikke noget forsørgelseskrav, hvis referenten er statsborger i et EU/EØS-land. Desuden kan din ægtefælle / partner opnå permanent opholdstilladelse allerede efter 2 år, hvor det tager 5 år ved ansøgning efter EU/EØS-reglerne. Har I været gift, og har I boet sammen i nogle år, er der endda chance for, at Sverige vil give din ægtefælle permanent opholdstilladelse med det samme. Endelig giver de svenske nationale regler bedre mulighed for, at din ægtefælle kan modtage svensk uddannelsesstøtte, selvom du ikke arbejder i Sverige.

Tidligere var det som hovedregel ikke muligt at få lov at aflevere en ansøgning om familiesammenføring efter Sveriges nationale regler, hvis man allerede opholdt sig i Sverige. Men den praksis har Sverige ændret, når det drejer sig om familiemedlemmer til unionsborgere. Så i dag er der faktisk kun fordele ved at søge efter Sveriges nationale regler, og man kan også vælge at gøre dette, selvom man allerede har fået udstedt et opholdskort efter EU-reglerne.

Du kan læse om Sveriges nationale regler for familiesammenføring her:

http://www.migrationsverket.se/info/3422.html
Reply With Quote
  #5  
Old 27-04-2013, 18:55
gman gman is offline
New Member
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 8
Default

Tak for hjælpen:-)
Reply With Quote
  #6  
Old 29-03-2014, 17:24
AlfaMan AlfaMan is offline
New Member
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 10
Default Hvordan gik det så?

Hej gman,
Jeg er dansker bosat i Malmø og kunne måske en dag komme i din situation. Så jeg var bare nysgerrig efter at høre hvordan din familiesammenføring gik?
Reply With Quote
  #7  
Old 29-03-2014, 17:32
AlfaMan AlfaMan is offline
New Member
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 10
Default Familiesammenføring i Sverige

Og Rusanovska, nederst i dit sidste indlæg her står der at der kun er fordele ved at vælge familiesammenføring efter de svenske nationale regler i modsætning til EU modellen. Er det stadig sådan? Gælder det også hvis man har planer (kunne være langtidsplaner) om en skønne dag at vende tilbage til Danmark? Er der nogen der har erfaringer med dette?

Tak!
Reply With Quote
  #8  
Old 29-03-2014, 18:13
Rusanovska Rusanovska is offline
New Member
 
Join Date: Jun 2012
Posts: 85
Default Er ikke

opdateret på de Svenske regler pt, men personligt ville jeg hvis det var muligt til hver en tid bruge Eu reglerne, da jeg synes det både er lettere og giver flere fordele for eksempel skal man ikke afvente en opholdstilladelse men har ret til at arbejde studere gå til til læge osv fra dag 1 man er ankommet og registreret.

modsat er der nogle få minusser i form af egenbetaling for sprogkursus mv
Reply With Quote
  #9  
Old 29-03-2014, 21:12
LL sverige's Avatar
LL sverige LL sverige is offline
New Member
 
Join Date: Apr 2012
Location: Skåne sweden
Posts: 18
Send a message via Skype™ to LL sverige
Smile

Hej
Jeg bor i Sverige og har gjort det i 12år .min kone kom fra ukraine her til på eu reglen
Syntes helt klart det var det lettiskt men du må regne med det tager ca ET år at få oppeholdskort men bare spørg vi har været igennem hele møllen
Mvh
LL
__________________
Mvh
LL
Reply With Quote
  #10  
Old 27-04-2014, 21:21
AlfaMan AlfaMan is offline
New Member
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 10
Default Tips til processen

Hej igen
Jo altså, nu har jeg en ukrainsk kæreste og jeg prøver bare at tænke lidt frem for at se hvad forhindringer der kan møde os, hvis jeg skulle gå hen og fri til hende en dag!
Processen fra at man bliver gift og til man faktisk kan bo sammen som mand og kone i Sverige, i den der specielle kombination af dansk statsborger bosat i Malmø, der gifter sig med en ukrainer, står uklart for mig. Er der noget med at man skal søge familiesammenføring mens pigen opholder sig i sit hjemland? Kan man komme ud for at skulle være adskilt i længere tid som nygifte, mens sagen bliver behandlet? Jeg læser på Migrationsverkets hjemmeside at man må påregne ekspeditionstider på gennemsnitligt 7 måneder (!).
Hvad var faldgruberne for dig og din kone?

Tak for hjælpen!
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 19:59.