View Single Post
  #15  
Old 22-03-2010, 19:02
Nellike's Avatar
Nellike Nellike is offline
Super Moderator
 
Join Date: May 2009
Posts: 92
Default

Mange tak for jeres hjælp!

Det er ikke let at forstå, hvordan dette initiativ kan fungere, når der er så mange folk, som er påvirket af de kommende regler og da de bor i forskellige byer..det er svært for mig at forstå, hvordan det skal koordineres og styres.

T63, må jeg godt bede dig om at læse brevet og rette mine fejl, både grammatiske og stilistiske? jeg fik at vide, at mit sprog er "russisk dansk", og vi kan få afslag kun fordi "de vælger ikke at læse" det.

Teksten blev forkortet, og den nuværende version er

Vedr. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010 og de nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken.

For at Folketingsmedlemmerne og regeringen er de eneste, der kan fremsætte lovforslag, henvender vi, de undertegnede, os til Folketing med et forslag i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010.

Vi, de undertegnede, er en stor gruppe af udlændingene, som fast bor og har lovligt ophold i Danmark, оg de kommende nye regler har en stor betydning for os og en vigtig indflydelse på vores livsbetingelser her i landet. En del af de undertegnede er også danskere, som støtter vores mening.

Danmark påstår, at det er et demokratisk land, hvilket betyder, at vi, herboende udlændinge, der arbejder, studerer, betaler skat m.m. her i riget, også har ret til at udtrykke vores mening om og holdning til dette, der sker her i landet og hvad påvirker vores liv.

Det fremgår af forslaget, at permanent opholdstilladelse kan meddeles udlændinge, der har opnået 100 point, hvoraf der findes Ufravigelige betingelser, der udløser 70 point.

En af ufravigelige betingelserne er, At udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse.

Vi ser den betingelse som forskelsbehandlende og diskriminerende, og vil derfor forklare, hvad vi mener. Det drejer sig først og fremmest om de unge mennesker, der flyttede her sammen og blev familiesammenført med deres mødre..

Den nuværende tekst siger, at ” de unge, som søger om permanent opholdstilladelse inden de fylder 19 år, og som har været under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen (…) skal opnå 85 point for at kunne få permanent opholdstilladelse, fordelt på 70 point for ufravigelige grundbetingelser og 15 point for supplerende betingelser om medborgerskab”

70 point for ufravigelige grundbetingelser inkluderer et krav, at udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse

På nuværende tidspunkt defineres ” ordinær fuldtidsbeskæftigelse” som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Fuldtids studiet indgår desværre ikke i ”fuldtidsbeskæftigelses” definition.

Rent praktisk betyder det, at de familiesammenførte unge for at kunne opnå 70 point for ufravigelige grundbetingelser inden de fylder 19 år bliver tvunget til at opgive sin skoleuddannelse, når de fylder 16 år og finde fuldtids job på 37 timer om ugen i stedet for. Vi kan forudse, at det kun kan være ukvalificeret job, da unge på 16 år ikke har nogen erhvervsmæssige kvalifikationer.

Vi vurderer dette krav som forskelsbehandlende, uretfærdigt og diskriminerende, for alle unge skal have lige rettigheder, blandt andre rettighed til at gøre uddannelsen færdig, uanset hvilke nationalitet eller statsborgerskab de unge har.

Vores forslag i den forbindelse er, at det krav om ”at udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse” skal undtages, når det drejer sig om de familiesammenførte unge. Samtidig kan det godt erstattes med et krav til at forsætte med fuldtids uddannelsen, eller det kan være et krav om, at enten fuldtidsjob eller fuldtids studiet skal være til stedet, når ansøgningen om tidsubegrænset opholdstilladelse indgives.

Vi mener her, at fuldtids studiet sagtens kan og skal vurderes som fuldtidsbeskæftigelse, når det drejer sig om de unge på 16 til 19 år. Det, der er retfærdigt over for de danske unge og gælder for dem, skal også gælde for de unge med andet etnisk baggrund og statsborgerskab, som fast og lovligt bor i Danmark.

Højtuddannede, ambitiøse og villige til at udvikle sig og landet unge kan sagtens gøre mere for landets skyld end dem, der blev tvunget til at spille 2,5 års tid på ukvalificeret arbejde.

Vi håber meget, at vores forslag kan tages i betragtning inden den finale tekst af lovforslag bliver vedtaget.


På forhånd mange tak.

Last edited by Nellike; 22-03-2010 at 19:04.
Reply With Quote