Russisk-Dansk Forum

Russisk-Dansk Forum (http://russisk-dansk-forum.dk/index.php)
-   Dansk visum og opholdstilladelses emner (http://russisk-dansk-forum.dk/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Nye visum regler ! (http://russisk-dansk-forum.dk/showthread.php?t=678)

Astra16V 17-06-2010 13:23

Nye visum regler !
 
Hej !

Ja så er der kommet nye Visum regler igen fra EU og US fryder sig for nu kan de så ændre paksis så det bliver endnu mere tungt at have med at gøre selv om de nu skriver at sagsbehandligstiderne vil blive kortere og det sig selv er jo en god ting men jeg tror ikke på at US kan efterleve det som de ligger op til.

Men her kan i læse reglerne og sæt jer nu godt ind i dem !

[B]DE ER MED TILBAGEVIRKEDE KRAFT OG ER GÆLDENDE FRA 1 APRIL 2010.

Vi sender jer hermed information om nye regler på visumområdet:Nye EU-regler på visumområdet

Den 5. april 2010 trådte nye EU-regler i kraft på visumområdet. Reglerne har bl.a. til formål at sikre borgerne en øget retssikkerhed og gøre reglerne om indgivelse af visumansøgninger mere overskuelige. Dette sker bl.a. ved at kodeksen

· synliggør, hvilket Schengen-land, der er ansvarlig for at behandle en visumansøgning

· skaber oversigt over, hvilken dokumentation, der skal vedlægges en ansøgning om visum

· harmoniserer gebyrer i forbindelse med ansøgning om visum

· fastsætter fælles standarder for den service, som myndighederne skal yde i forbindelse med en ansøgning om visum

· fastsætter maksimale sagsbehandlingstider

Reglerne kommer dermed både til at betyde ændringer for såvel ansøgerne, som for de herboende værter, samt for sagsbehandlingstiderne på visumområdet.

Her kan I læse lidt om de vigtigste ændringer, og om vores nye måde at behandle sager på.

Tidsfrister for indgivelse af visumansøgninger

Husk at en visumansøgning kun kan indgives via en dansk ambassade eller repræsentation i udlandet, der repræsenterer Danmark, og ikke via Udlændingeservice.

Ifølge reglerne i visumkodeks kan en visum-ansøgning nu først indgives højst tre måneder inden det planlagte ophold. Til gengæld kan ansøgerne være sikker på, at sagen vil blive afgjort inden den planlagte afrejse, da der med de nye regler indføres maksimale sagsbehandlingstider.

Maksimale sagsbehandlingstider

De nye regler indeholder bestemmelser om maksimale sagsbehandlingstider for visumsager. Alle visumsager vil nu blive afgjort inden for maksimalt 60 dage. Hvis ambassaderne selv kan afgøre sagen, vil den ofte ikke komme til at tage mere end 15 dage.

For at kunne efterleve de maksimale sagsbehandlingstider, skal ansøgere og værter være opmærksomme på, at hvis udlændingemyndighederne ikke inden for den maksimale frist har modtaget de oplysninger fra borgerne, der er nødvendige for at meddele visum, vil det blive nødvendigt at give afslag på visum.

Ny invitationsblanket og ny fremgangsmåde

Det er vigtigt, at sagerne hurtigst muligt bliver tilstrækkeligt oplyst. Udlændingeservice har derfor udarbejdet en invitationsblanket, som ligger på www.nyidanmark.dk (link til hjemmesiden), og som fremover skal udfyldes på forhånd af den herboende vært. Værten skal så sende invitationen til ansøgeren, samt en kopi til den ambassade, hvor ansøgningen skal indgives. Ansøgeren skal herefter tage alle relevante dokumenter samt invitationen med på ambassaden, når han eller hun søger om visum. På denne måde vil både ambassaderne og Visumkontoret i Udlændingeservice i de fleste tilfælde kunne afgøre sagen uden at skulle indhente yderligere dokumentation fra den herboende vært, og ansøgeren vil derfor kunne få et hurtigere svar på sin ansøgning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mere end 4 ud af 5 ansøgninger om visum afgøres med en tilladelse direkte på repræsentationerne ude i verden. Forelæggelse af en sag for Udlændingeservice sker dermed kun i ca. hver 5. ansøgning, nemlig hvis sagen hører til de mere komplicerede sager, eller hvis der fx skal stilles en økonomisk garanti.

Vi arbejder pt. med udvikling af en elektronisk løsning, så invitationen kan udfyldes på nettet, og værten efterfølgende vil kunne følge sagsgangen via internettet (track and trace). Vi håber, at denne løsning er i hus inden for det næste års tid.

Ny praksis hvis man har en verserende opholdssag

De nye regler har medført, at det som hovedregel ikke længere er muligt at få tilladelse til visumbesøg, hvis man allerede har en verserende familiesammenføringssag eller anden opholdssag, eller hvis man samtidig med sin visumansøgning indgiver en sådan ansøgning om opholdstilladelse. Udgangspunktet i disse sager er, at man vil få et afslag på sin visumansøgning, men man kan selvfølgelig søge igen, når ens opholdssag er afgjort.

Husk I kan altid læse mere på http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/visum/visum.htm. Her kan I bl.a. læse det nye ”Notat om visumpraksis gældende fra 5. april 2010” .

I kan også henvende dig til souschef i Visumkontoret på tlf. 35 30 84 52 eller e-mail pep@us.dk.

Mvh.
Astra16V
ADMIN

Jas 02-07-2010 14:41

Invitationen skal til ansøgeren, ambassaden skal ikke have en kopi mere, men ansøgeren skal have 2 kopier med sig til det nye Visacenter i Moscow. jeg har sagt til dem at de skal lave en ny to do list på deres hjemmeside og de sagde, ja vi ved det godt, men hvornår det bliver gjort, tjaaa :)


All times are GMT +1. The time now is 08:46.